Engelli Asansörü Ruhsatı

Engelli Asansörü Ruhsatı

Engelli Asansörü Ruhsatı almak için ve gerekli belgelerin tamamını engelli asansörü kullanmak veya yaptırmak isteyenler için listeledik. Apartman içinde engelli asansörü yaptırmak için belediyeden izin veya belediye ruhsatına ihtiyacınız yoktur. Ruhsat almadan istediğiniz engelli asansörü binanıza yaptırabilirsiniz. İzin veya belge gerektirmeyen engelli asansör ürünlerimize hidrolik engelli asansörü sayfamızdan inceleyebilirsiniz.

Apartmana engelli asansörü yaptırabilir miyim?

Apartman içerisinde engelli asansörü yaptırmak isteyenler yaptırmadan ve satın almadan önce yaptırabilir miyim sorusunu sormaya başlamaktadır. Yönetmeliğe göre binalarda ve girişlerinde engellilerin erişimine yönelik TS 9111 Standardına uyulması zorunluluğunda yapılabilmektedir. Bina girişlerinde ve içlerinde engellilere yönelik ön bahçede parsel sınırına kadar giriş rampası veya merdivene bitişik ortalama dar kenarı en az 0.90 metre ve alanı en az 1.20 m² engelli asansörü yeri ya da mekanik kaldırma iletme platformu yapılabilmektedir.

Apartmana sonradan engelli asansörü yaptırmak mümkün müdür?

Apartmanın asansörsüz olması halinde bina yönetimi aracılığı ile apartman sakinlerine bildirilerek apartmana sonradan engelli asansörü yaptırılabilir. Yönetmeliğe göre uygun olan alana sonradan engelli asansörü yaptırılamaz die bir ibare yoktur. Fakat bu ürünü yaptırırken işgal edilen alanın sahibinin rızası olmalıdır. Apartman içerisine veya dışarısına sonradan kolayca engelli asansörü yaptırabilirsiniz.

Engelli asansörü ruhsatı yönetmeliği

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; plan, fen, sağlık ve sürdürülebilir çevre şartlarına uygun yapı ve yapılaşma ile projelendirmeye ve denetime ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, uygulama imar planı bulunan alanları kapsar.

MADDE 5 – (22) İlgili idare, erişilebilirlik mevzuat ve standartlarında getirilen hükümlere uymakla ve bunları uygulamakla yükümlüdür. Sahanlık, kat sahanlığı, ara sahanlık, merdiven, asansör, kapı ve koridor ölçüleri, rampa eğimleri, genişlikleri ile korkuluk ve küpeşteleri gibi bina içi erişimle ilgili mekânların ölçüleri bu Yönetmelikte belirtilen ölçülerden az olmamak üzere, erişilebilirlik standartlarına uygun olarak düzenlenir. Yapılı çevrede erişilebilirlik standartlarına uygun yönlendirme, bilgilendirme ve işaretlemelerin yapılması zorunludur. Ayrıca ilgili idare, yörenin koşullarını göz önünde bulundurarak engellilerle ilgili gerekli önlemleri almaya yetkilidir.

MADDE 15- (6) Bahçe tesviyelerinde engelliler için erişilebilirlik standartlarına uygun
düzenlemelerin yapılması zorunludur.

MADDE 23- (7) Mevzuat değişikliği veya yapıdaki kat veya alan artışları nedeniyle asansör yapılması zorunlu hale gelen mevcut yapılara ilişkin ilave veya tadilat ruhsatı taleplerinde; bina içinde yapılacak tadilatlarla asansör tesis edilememesi halinde, engellilerin de erişiminin sağlanabilmesi için ön, yan ve arka bahçe mesafeleri içinde parsel sınırına en az 1.50 metre mesafe bırakılmak kaydıyla asgari ölçülerde panoramik asansör veya ulaşılacak katın yüksekliğinin uygun olması halinde 634 sayılı Kanun uyarınca muvafakat alınarak mekanik kaldırma iletme platformu yapılabilir.

MADDE 23- (2) Birinci fıkrada belirtilenlerin ve her türlü altyapının yapımı ve kullanımı ile bakım ve onarımı sırasında yaya sirkülasyonunun engellenmemesi, engellilerin erişiminin, can ve mal güvenliğinin sağlanması zorunludur.

MADDE 30- (9) Binalarda ve girişlerinde engellilerin erişimine yönelik TS 9111 Standardına uyulması zorunludur.

(10) Rampaların kenar korumaları, genişlikleri, sahanlıkları, korkuluk ile küpeşte ve kaplama malzemeleri engellilerin de dolaşımına olanak sağlayacak şekilde TS 9111 standardına uygun yapılmak zorundadır.

(11) Bina girişlerinde engellilere yönelik ön bahçede parsel sınırına kadar giriş rampası veya merdivene bitişik dar kenarı en az 0.90 metre ve alanı en az 1.20 m² engelli asansörü yeri ya da mekanik kaldırma iletme platformu yapılır. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının görüşü alınmak suretiyle engellilerin kullanımı için farklı uygulama yapılabilir.

(12) Bina girişinde ve bina içinde bulunan rampaların eğimleri aşağıdaki değerlere uygun olmak zorundadır:

En fazla yükseklik En fazla eğim
15 cm ve daha az 1:12 (% 8)
16-50 cm arası 1:14 (% 7)
51-100 cm arası 1:16 (% 6)
100 cm üzeri 1:20 (% 5)

MADDE 31- ç) Merdivenlerin her iki tarafında da engellilerle ilgili TSE erişilebilirlik standartlarına uygun korkuluk ve küpeşte yapılması, ayrıca sahanlık ve merdiven döşemelerinde ve kaplamalarında da standartlara uyulması zorunludur.

MADDE 39 – (2) Kapılarda eşik yapılamaz. Eşik yapılması zorunlu hallerde engellilerin hareketini, yangın çıkışlarını ve benzeri eylemleri engellemeyecek önlemler alınır.

Not : Komisyon tarafından getirilecek kurallar engelliler ile ilgili erişilebilirlik standartlarına aykırı olamaz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir